Түн мен күндіздің болуы

Түн мен күндіздің болуы

Күдіксіз, көктер мен жердің жаратылуында, түн мен күннің ауысуында, адам баласына пайдалы нəрселермен теңізде жүрген кемеде жəне Алланың көктен жаңбыр жаудырып, жер өлгеннен кейін онымен жандандыруында əрі онда əртүрлі хайуанды таратуында, желдерді жəне көк пен жердің арасындағы бағынышты бұлтты басқаруында, əлбетте, ойлаған елге (Алланың барлығы, бірлігіне) белгілер бар.

(Бақара сүресі, 164)

Таңды сөгуші, түнді тынығу жəне күн мен айды есеп үшін жаратқан. Осылар, аса үстем, толық білуші Алланың өлшеуі.

(Əнғам сүресі, 96)

Расында, түн мен күннің ауысып келуінде жəне Алланың көктер мен жердегі жаратқан нəрселерінде, əрине, сақтанатын ел үшін дəлелдер бар. 

(Юныс сүресі, 6)

Тағы Ол сондай Алла, жерді төсеп, онда асқар таулар, өзендер жаратты. Əрі онда əртүрлі жемістерден екіден жұп етті. Түнді күндізге жабады. Шынында, бұнда ойланатын  қауым үшін дəлелдер бар.

(Рағыд сүресі, 3)

Ал сендер үшін түнді, күндізді əрі айды, күнді істетті. Жұлдыздар да Оның əміріне бағынысты. Тақ осында, ойланған қауым үшін əлбетте белгілер бар.

(Нахыл сүресі, 12)

Күн мен түнді екі белгі жасадық. Сонда түн белгісін кетіріп, күндізді; Раббыларыңның кеңшілігінен несібе іздеулерің жəне жылдардың санын, заманның есебін білулерің үшін жарық қылдық.

Сондай-ақ əр нəрсені ашық баян еттік.

(Исра сүресі, 12)

Сендерді тірілтеді, өлтіреді жəне күндіз, түннің ауысуы  Оған тəн. Ал  ойламайсыңдар ма?

(Муминун сүресі, 80)

Алла күндіз бен түнді ауыстырады. Рас, бұнда қырағылар үшін, əрине, ғибрат  бар.

(Нұр сүресі, 44)

Ол Алла, түнді күндізге кигізіп, күндізді де түнге кигізеді. Сондай-ақ ай мен күнді игерді. Бəрі де белгілі бір мерзімге дейін жүріп тұрады. Біртұтас осылар Раббыларың Алланыкі. Иелік Соған тəн. Одан  өзге  табынғандарың  бір  ұрық  қабығына  да ие емес.

(Фатыр сүресі, 13)

Ол сондай Алла, сендерге түнді тынығу, күндізді көру үшін жаратты. Күдіксіз, Алла тым кеңшілік иесі. Бірақ, адамдардың көбі шүкірлік қылмайды.    

(Ғафыр сүресі, 61)

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *