БАРЛЫҚҚАНДАУ

БАРЛЫҚҚАНДАУ с ы н. Дауыстың аздап барлығуы; барқ-барқ етуі. Ол əн сал- ды. Даусы б а р л ы қ қ а н д а у (Б. Майлин, Таңд., 349).
БАРМАҚ: Бармақ батты. Кейбір əйел адамдардың бетіндегі бармақ ба- сындай шыңқыр. Сол жақ бетінде «б а р м а қ б а т т ы с ы» бар (Ғ. Мүсірепов, Ұлпан, 83).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *