ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ИНКАПСУЛЯЦИЯ

 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ИНКАПСУЛЯЦИЯ – адамның ауыр жағдаятты ойлап күйзелуіне жол бермейтін мі- нез-құлық көріністерінің атауы. Мә- селен, айуандықпен кісі өлтіру тура- лы жазылған газеттегі мақаланы оқу- дан бас тарту немесе апат жағдайы болмай қоймайтын жағдайда мән бермеу т.б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *