ПСИХОДРАМА

ПСИХОДРАМА (психо… және грек. drama – іс-әрекет) – топтық психо- терапияның бір түрі; П. ұғымын, оның процедурасын АҚШ психо- логі Д.Морено оны әлеуметтік про- блемаларды шешудің бір құралы деп түсіндіреді. Адамдардың топ- тарындағы қақтығыстарды жою әді- сі  дегенді  білдіретін псхологияда

«социодрама» деген термин де қол- данылады. Бұл мінез-құлықтың ырық- тылығы мен белсенділігін, жағдайға оралымдылығын көрсететін термин. П. невроздар, әсіресе бала неврозда- ры  мен  психосоматикалық аурулар мен алкоголизм ерте кезде алған пси- хопатиялық асқынулар мен жасөспі- рімдерде мінез-құлықтың ауытқула- ры көрініс береді. П.-ның элемент- терін мінез-құлықтық терапияға, әлеуметтік-психологиялық тренингке, түрлі іскерлік ойыңдардан да байқау- ға болады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *