ПСИХОГИГИЕНА ЖӘНЕ ПСИХОПРОФИЛАКТИКА

ПСИХОГИГИЕНА ЖӘНЕ ПСИХОПРОФИЛАКТИКА  – медициналық психологаяның салалары, жүйке пси- хикалық және психосоматикалық ау- рулардың алдын алу, сондай-ақ пси- хожарақаттық шұғыл реакцияларды жеңілдету мақсатында, іс жүзінде сау адамдарға мамандандырылған көмек көрсету міндетін атқарады. Психоги- гиена және психопрофилактиканың әдістеріне консультациялық орта- лықтар, сенім телефондары және сау адамдарға психологиялық көмек көрсетуге бағдарланған басқа да ұйымдардың шеңберінде жүргізі- летін психокоррекциялық жұмыс- тары, тәуекел топтары деп аталатын- дарды анықтау және олармен про- филактикалық жұмыс жүргізу мақ- сатындағы жаппай қараулар, тұр- ғындарға ақпарат беру және т.б. қамтылады. Қазіргі уақыттағы пси- хогигиена мен психопрофилактика- ның арнайы міндеттері – отбасылық, оқулық және өндірістік сипаттағы дағдарысты жағдайларда адамдарға көмек көрсету, жаңа отау болған жә- не ажырасуға бет алған отбасылар- мен жұмыс жүргізу және т.б.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *