ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ

ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУДЫҢ ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ – психиканың мән-жайы мен деңгейін, бағытын да- мытуға ықпал етіп отыратын сырт- қы және ішкі факторлар мен жағдай- лар болуы. Бұл адамның жеке ба- сының жетілуінде, қажеттіліктерінің қанағаттандыру мен нақты ондағы түрлі қайшылықтарды реттеу көрі- неді. Психикалық даму – адамның бір жастан келесіге өтудегі психология- сы мен қылығында болатын өзге- рістерді, олардың себеп-салдарын сипаттайтын факторлар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *