ПӘТУА

ПӘТУА  (консенсус; лат.  сопsensus –келісу, бірауыздылық) – 1) даулы  мәселелер бойынша дауысқа салмай келіссөз барысында ортақ келісімге келу. Оқу-білім мекемелерін басқару процесінде шешім қабылдаудың бір амалы; 2) белгілі бір іс жөніндегі бі- тім, тоқтам, келісім; ислам дінінде шариғат бойынша керекті мәселе, іс жөнінде дінбасы муфтидің, бас қа- зының шығарған қарары, шешімі, тоқтамы, қорытындысы. Мұсылман- дар үшін пәтуа – бұлжытпай сөзсіз орындалуға тиісті заң, міндет, парыз. Пәтуа, әдетте, қағида, ереже, нұсқау түрінде жазылып, мұсылмандарға жария етіліп, таратылып отырған.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *