ПРОБЛЕМАЛЫҚ СИТУАЦИЯ

ПРОБЛЕМАЛЫҚ СИТУАЦИЯ –күнделікті тыныс-тіршілікте, өмірде, тәжірибелік зерттеуде түйінді мәсе- лені шешуде адамның ақыл-ой бел- сенділігінен байқалатын психология- лық қандайда болмасын мәселені шешуде алынған бұрынғы білімі мен тәжірибесінің, дағды икемділігінің қандай жағдайға үйесімді болып, субъектіні жаңаша ойлауға итерме- лейтін жағдай.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *