ПЕРСЕВЕРАЦИЯ

ПЕРСЕВЕРАЦИЯ (лат. perseveratio – қасарушылық, қыңырлық) – белгілі бір қимыл-әрекетті, қобалжуы, арна- йы пиғылдан тыс қайталанып үне- мі қайта жаңғыртылуы. П. ерекше жағдайда әр түрлі көрініс табады: қимыл-қозғалыс, эмоциялық, сенсор- лық-персетивтік сезімдік – аясында, сондай-ақ ми бөліктері жартылай за- қымданғанда, байқалатын жағымсыз бейнелер. П. көңіл күй жиі бұзылған- да немесе қатты қалжырағанда қай- талануы мүмкін.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *