ПАТОЛОГИЯЛЫҚ МІНЕЗ

ПАТОЛОГИЯЛЫҚ МІНЕЗ; грек.рathos – азап шегу, ауру және … ло- гия) – адамның берекесіз, бақытсыз көңіл жайында нақты реніштен, жай- сыз қырсықтан, түрлі бәледен туын- дайтын әдеп-дағдының адамгерші- лік пен әдептілік, денсаулық (ипо- хондриялық) туралы ауыр, үрейлі, мазасыздықты біржақты тамырла-туы. Мысалы, өз бітімі мен жүріс-тұрысы- на күдікпен қарайтын адам асқазаны аздап бұзылса да, денесі бөртіп қыза- ра қалса да, ондай оқыс күйге үлкен секеммен қауіппен қарап, өз дегбірін қашырады. Жорамал күйді секем- шілдік пен шүбәланғыштық сияқты басқа жеңіл мінез-құлықтар қоздыра түседі. Патологиялық мінездің естен танарлық сандырақ пен құндылығы жойылмас идеядан айырмашылығы – мінездегі кесапатты психотерапия- лық әңгіме арқылы жеңілетуде тіпті емдеуге болады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *