Хз. Юсып жəне билеушінің əйелі

Хз. Юсып жəне билеушінің əйелі

(Бұл Юсыпты жүргіншіден сатып алған, Мысырдың қазына уəзірі Қытпирдің əйелі Зылиха еді. Ол уақытта Мысыр патшасы Уалит ұлы Риян иман келтіреді). Юсып тұрған үйдің əйелі (Зылиха), оның көңілін өзіне тартпақшы болды да есіктерді бекітті: «Қане, кел бері!», – деді. Юсып (ғ.с.): «Аллаға сыйынамын. Ол (ерің) қожайыным мені жақсы орынға қойды. Шынында, залымдар құтылмайды», – деді. Расында, əйел одан ой қылды. Егер Раббыңның дəлелін көрмесе, Юсып та одан ой қылған болар еді. Юсыптан жамандық, арсыздықты бұруымыз үшін өстідік. Өйткені, ол ықыласты құлдарымыздан еді. Екеуі есікке жүгірді де, əйел оның жейдесін арт жағынан жыртып алып қалды. Екеуі есік алдында əйелдің қожайынына кездесіп қалып, əйел еріне: «Сенің жұбайыңа жамандық ойлаған біреудің жазасы, сөзсіз, абақты немесе жан түршігерлік азап», – деді. Юсып (ғ.с.): «Ол көңілімді өзіне тартпақшы болды», – деді. Əйел жағынан бір айғақ: «Егер Юсыптың жейдесі алдынан жыртылса, əйел шын айтты да, ол өтірікшілерден болады». «Оның жейдесі артынан жыртылса, онда əйел өтірік айтты да, ол шыншылдардан», – деп куəлік берді. Сонда оның жейдесінің арт жағынан жыртылғанын көрген ері: «Міне, бұл – əйелдер сендердің қулықтарың. Расында, сендердің амалдарың үлкен», – деді. «Юсып, мұны қоя сал! Ханым, сен күнəң үшін жарылқану тіле! Расында, сен қателесушілерденсің!» – (деді).

(Юсып сүресі, 23-29)

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *