БАЛЫҚКӨЗДІ

БАЛЫҚКӨЗДІ с ы н. Балықкөз өскен, балықкөзі мол. Ал Асақай төңірегі қалың күйреуікті, жантақты, алаботалы, торғайотты, б а л ы қ к ө з д і, теріскенді, шытырлы болып келеді (Қызылқұм, 19.09.1970. 3).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *