ӨЗІН-ӨЗІ ҰСТАУ

 

ӨЗІН-ӨЗІ ҰСТАУ – адамның өз іс- әрекетінің шырқын бұзатын, эмоция- лық саласына ықпалы болатын жағ- даяттарда өз қарекетін жүзеге асыру- ға қабілеттілігі. Өзін-өзі ұстауда іс- әрекетгі реттейтін психикалық про- цестерді ерік-жігер арқылы ұйым- дастыру көрінеді. Өзін-өзі ұстай білу – тұлғаның эмоциялық және әлеуметтік кемелділігінің көрсеткіші.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *