ӨЗІНДІК ТӘРТІП

ӨЗІНДІК ТӘРТІП – 1) адамның өзі- нің мінез-құлқын бақылауы. «Өзін- өзі бақылаудың» синонимі; 2) кейде

«өзіндік жаза» мағынасында қол- данылды. Өзін-өзі алдау – өзінің шек- теулерін дәл түсіне алмағандықтан адамның өзін-өзі алдауы; өзін-өзі алдағанын адамда өзін-өзі қабылдау қабілеті болмайды. Өзін-өзі аңғару – адамның өзін аңғару күйі.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *