ОПТИКАЛЫҚ АФАЗИЯ

ОПТИКАЛЫҚ АФАЗИЯ – визуалды көрінетін объектілерді атай алмауы- мен сипатталатын неврологиялық күй. Бұл күйдің ассоциативті афазиядан айырмашылығы – пациент стимулдың мәнін біледі (яғни ол етікті қалай ки- етінін пантомимамен көрсете алады, бірақ бұны айта алмайды, яғни «етік» немесе «етік кию» деп айта алмайды).

«Аномия» деп те аталады. Оптикалык атаксия – визуалды бақылау кезінде объектіге жете алмауымен сипатта- латын атаксия.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *