Тəңір шынайы Дос əрі Қамқоршы

Тəңір шынайы Дос əрі Қамқоршы

Алла дұшпандарыңды жақсы біледі. Сондай-ақ Алла достықта жетіп асады əрі жəрдемшілікте де жеткілікті.

(Ниса сүресі, 45)

Сендер жерде де көкте де Алланы əлсірете алмайсыңдар. Сондайақ сендерге Алладан өзге не дос, не жəрдемші жоқ.

(Ғанкəбут сүресі, 22)

Шынында, көктердің жəне жердің иелігі Аллаға тəн. Ол тірілтеді, өлтіреді. Сондай-ақ сендер үшін Алладан өзге не дос, не жəрдемші жоқ.

 (Тəубе сүресі, 116)

Ол сондай Алла, көктер мен жерді əрі екі арасындағыларды алты күнде жаратып, сонан соң ғаршыны меңгерді. Сондықтан сендердің Одан өзге ешбір иелерің де, шапағатшыларың да жоқ, ойламайсыңдар ма?

 (Сəжде сүресі, 4)

Өйткені олар сені Алладан еш қорғай алмайды. Шынында, залымдар бір-бірінің досы. Сондай-ақ  Алла – тақуалардың досы.

                (Жəсия                     , 19)

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *