ОҢТАЙЛЫЛЫҚ

ОҢТАЙЛЫЛЫҚ – берілген жағдай- да қатысушылардың уақыты мен кү- шін мейлінше аз жұмсау арқылы ең жоғарғы нәтижеге жету. Оқу-тәрбие процесінің оңтайлылығы проблема- лары отандық дидактикада үнемі на- зарға алынып келе жатқан проблема- лар болып табылады. О.- берілген жағ- дайда қатысушылардың уақыты мен күшін мейлінше аз жұмсау арқылы ең жоғары нәтижеге жетуді қамтама- сыз ететін тиімді жағдайлар жиын- тығы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *