ОҚЫТУДАҒЫ  ҮЛГІЛЕУ

ОҚЫТУДАҒЫ  ҮЛГІЛЕУ – 1) оқушылар меңгеруі қажет мазмұн ретін- де үлгілеу; 2) онсыз толық мәнді оқы- ту болмайтын оқу әрекеті, құралы ре- тіндегі үлгілеу. О.ү. арқылы зерттеле- тін күрделіліні қарапайымға, көзге көрінбейтінді және сезілмейтінді кө- рінетінге, сезілетінге, бейтанысты та- нысқа келтіруге болады, яғни кез кел- ген күрделі объектіні мұқият және жан-жақты зерттеуге қол жетерліктей жасауға болады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *