ОҚЫТУДАҒЫ БЕЛСЕНДІЛІК

ОҚЫТУДАҒЫ БЕЛСЕНДІЛІК –мұғалімнен оқу процесін оқушылар бойында құлшыныспен өз бетімен жұмыс істеуді, білімді берік, терең игеруді, қажетті білікті, дағдыны жү- йелі қалыптастыратындай және олар- дың байқампаздық, ойлау, сөйлеу, шы- ғармашылық және есте сақтау қабі- леттерін дамытатындай етіп құру- ды талап ететін дидактикалық қағи- да. Оқытудағы дағдылар – бірнеше мәрте қайталау нәтижесінде авто- маттандырылған сипатқа ие болған оқу әрекеті. Ол оқушылардың білім мен білікті игеру мөлшеріне қарай олардың ауызша және жазбаша сөй- леу кезінде, оқу міндеттерін орындау- да, т.б. көрінеді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *