ОЛИГОФРЕНОПСИХОЛОГИЯ

 

ОЛИГОФРЕНОПСИХОЛОГИЯ (грек. oligos – аз, болмашы, phren – ақыл және психология) – миының же- тілмегендігі ауыр нысандағы адам- дардың психикалық дамуын және оны түзету мүмкіндіктерін зерттей- тін арнаулы психологияның тарауы. О. олардың ақыл-ой мешеулігінің се- бептерін (жүйке жүйесінің туа біткен кемістігі, аурудың не жарақаттану- дың салдары) анықтайды, психоло- гиялық ерекшеліктерін, кемістіктің білінуінің нысандары мен дәрежесін зерттейді. Оларды қосалқы мектеп- терде оқытудың бағдарламалары мен әдістемелерін жасауға жәрдемдеседі. Олигофрения – ақыл-ой кемістігі. О.- балалар миының перинатальды және ерте постнатальды кезеңдердегі бұ- зылуының нәтижесінде танымдық әрекеттердің төмендеуінен болатын психикалық дамымаудың ерекше түрі.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *