МИМИКА

МИМИКА (ым, беттің бұлшық ет- терінің түрлі эмоциялық көріністер- ге адамның бет құбылыстарына экспрессивті-мәнерлі қимыл-қозға- лыстарының жиынтығы,. Түрлі ми- микалық құбылыстар адамның пси- хологиялық күйін аңғаруға мүмкін- дік береді. Төл тілімізде мұны ым, ым-ишаралар деп атайды. Халқы- мыздың «Ымға түсінбеген, дымға түсінбейді» дейтін қанатты сөзі де жайтқа байланысты айтылса керек.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *