МИД  ДЖОРДЖ  ГЕРБАРТ

МИД  ДЖОРДЖ  ГЕРБАРТ (1863-1931) – америкалық философ, әлеу- меттік психология саласының өкілі, өзара дара әрекеттестік теориясының (интеракция) негізін салушы. Ол өза- ра әрекеттестік үдерістерінің жиын- тығы қоғамды құрайды, ал қоғам жеке  тұлғаның  әрекеттерін жанама түрде қабылдайды. Бұл жеке тұл- ғаның әлеуметтік рөлін түсініп, оны қабылдауға мүмкіндік береді. Әлеу- меттік психологияға Мидтің енгізген негізгі ұғымдары (әлеуметтік рөл, әлеуметтік мәртебе және т.б.). Бұлар қазіргі әлеуметтік психологияның іргелі ұғымдары болып есептеледі. Ол адамның әлеуметтенуінің ең жоға- ры түрі – әлеуметтік рефлексияны зерттейді. Бұл айтылғандар Мидтің

«Сана, тұлға және қоғам» (1934) ең- бегінде баяндалған.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *