Барлық іс соңында Аллаға қайтады

Барлық іс соңында Аллаға қайтады

              

Одан кейін хақ иесі  Аллаға ұсынылады. Сақ болыңдар, билік оған тəн. Əрі Ол  есепшілердің  ең  жүйрегі.

(Əнғам сүресі, 62)

 

 Көктердегі жəне жердегі нəрселер Алланың иелігінде жəне барлық істер Аллаға қайтарылады.

(Əли Имран сүресі, 109)

Кім өзін Аллаға тапсырып, игілік істесе, сонда ол, расында, берік тұтқаны ұстаған болады. Бүкіл істердің соңы Аллаға тəн.

(Лұқман сүресі, 22)

Ол күнгі тұрақ – Раббыңның алды.

(Қиямет сүресі, 12)

 Көктер мен жердің сыры Аллаға тəн. Істің бəрі соған қайтады. Ендеше, Аллаға  құлшылық  қылып, Оған тəуекел ет. Раббың істей тін істеріңнен  ғапыл  емес.

(Һуд сүресі, 123)

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *