МЕДИЦИНАЛЫ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЭКСПЕРТИЗА

МЕДИЦИНАЛЫ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЭКСПЕРТИЗА– адамның ауруына осындай жағдайдағы оның психологиясы мен мінез-құ- лығына байланысты қойылған диаг- ностикалық шара, осыған орай нау- қас адамды емдеу үшін тиісті ше- шім қабылдау. Бұл медицина және психология мамандарының (әдетте бірлескен) медициналық-психоло- гиялық консилиум ұйымдастырылады.

 

МЕЛАНХОЛИК. Уайымшыл, жай. М. адам темпераменттерінің бір түрі

М.-тің көңіл күйі көбінесе жабығың- қы келеді. Бұл типтің өкілдері өте сезімтал, соның саларынан жаны тез жараланғыш келеді. Ол тұйық, қиын жағдайлардан жол тауып шығуға олақ, адамдардан оқшау жүргенді ұнатады. Ол кез келген жағдайлардан үркіп отырады. Қозу және тежелу процестерінің әлсіздігі, бұлардың бір-бірімен тең келмеуі (тежелуі ба- сым), кез келген күшті әсер мелан- холиктің қимыл-қозғалысын баяу- латып, онда шектен тыс тежелу ту- ғызады. Меланхоликті әлсіз тітіркен- діргіштер де мазалайды, одан да бі- раз әсер алады ол ұсақ-түйектің бә- ріне қатты мұңаяды. Үйреншікті, жақсы, тату ұжымда меланхоликтер өзін жақсы ұстайды, жұртпен қарым- қатынасқа түсіп, алған ісін нәтиже- лі орыңдай алады, әртүрлі кедергі- лерді жеңіп, табандылық көрсетеді.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *