МАҒЫНАCЫНА БАЙЛАНЫСТЫ КЕДЕРГІ

МАҒЫНАCЫНА БАЙЛАНЫСТЫ КЕДЕРГІ. Белгілі құбылыстың ма- ғынасын әртүрлі түсінуге байланыс- ты адамдар арасында кездесетін ке- дергі. Көбінесе ересектер мен бала- лардың өзара қарым-қатынастарын- да болады. Ол ересектердің талабы дұрыс екенін біліп тұрса да, бала ойын түсінбеу салдарынан туындайды. Өйткені балада қалыптасқан пікір- лер мен құндылықтар үлкендер тү- йіндерімен бір-біріне сәйкес келе бермейді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *