МАРГИНАЛДЫҚ ҚАСИЕТ

МАРГИНАЛДЫҚ ҚАСИЕТ – екі этникалық топтың шегінде болатын ата-аналары әртүрлі этникалық топ- тың өкілі болғандықтан біртектес эт- никалық тұқымқуалаушылықтың өз- геру формасы; Мұндай жағдайда адамның шыққан тегі негізгі фактор болып саналмайды. Маргиналдық тұлға екі ортаның рухани өмірі мен салт-дәстүрлерін шала-пұла пайда- ланатын дүбәра (шала) адам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *