БАҚТАЛАЙСЫЗДЫҚ

БАҚТАЛАЙСЫЗДЫҚ с ы н. Бағы
жанбағандық, бақытсыздық. ≈ Б а қ т а

л а й с ы з д ы ғ ы н а адам кейде өзі кінəлі сияқты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *