БАЛАШЫҚТАУ

БАЛАШЫҚТАУ Балашықта етіс- тігінің қимыл атауы. Өсімдіктің б а л а- ш ы қ т а у жолымен көбею себебі гүл мен тұқымның өнуі үшін экологиялық қолай- сыз жағдайдың тууына байланысты (ҚСЭ, 2, 126).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *