Аллаға серік қосу

Аллаға серік қосу

Алла Өзіне ортақ қосылуды жарылқамайды да, бұдан өзге қалаған кісісін жарылқайды. Сондай-ақ кім Аллаға ортақ қосса, расында, жала жауып, зор күнəлі болды.

(Ниса, 48)

Расында, Алла Өзіне ортақ қосуды жарылқамайды. Одан басқа кімді қаласа, жарылқайды. Ал жəне кім Аллаға ортақ қосса, расында, өте ұзаққа адасты. Олар (Мекке мүшріктері) Алланы қойып, Одан өзге ұрғашыларға жалбарынды. Негізінен, олар қасарысқан шайтанға жалбарынды. 

  (Ниса, 116-117)

«Ол (Алла) əр нəрсенің Раббы бола тұра, Алладан басқа «раббы» іздейін бе? Əрбіреудің істегені өзіне тəн. Біреудің күнəсін біреу көтермейді. Сонан соң қайтар жерлерің Раббыларың. Сонда қайшылықта болған нəрселеріңді білдіреді» де. Ол сондай Алла, сендерді жердің халифалары етті. Сендерге берген нəрселерде сынау үшін дəрежелерде біріңді-біріңнен жоғары көтерді. Күдіксіз, Раббың жедел жаза беруші жəне шынайы жарылқаушы, ерекше мейірімді.

(Əнғам, 164-165)

(Мұхаммед ғ.с.) оларға: «Алладан өзге шоқынған нəрселеріңді көрдіңдер ме? Олар жер жүзінде не жаратты, маған көрсетіңдерші. Немесе олардың көктерде ортақтығы бар ма? Егер шыншыл болсаңдар, маған бұдан бұрынғы бір кітап яки ғылыми деректер келтіріңдер» де. Алладан өзге Қияметке дейін өзіне жауап бере алмайтын біреуге табынғаннан кім залымырақ? Əрине, табынғандары олардың жалбарынуларынан хабарсыз.  Адамдар жиналған кезде оларға табынғандары дұшпан болып, олардың өздеріне құлшылық қылғандықтарына қарсы шығады).

 (Ахқаф, 4-6)

Көңіл бөліңдер! Дін нағыз Аллаға тəн. Сондай Алладан өзгені дос тұтқандар: «Біз бұларға Аллаға жақындастырсын деп қана табынамыз» (дейді). Күдіксіз, олардың араларындағы таласқан нəрселеріне Алла үкім береді. Расында, Алла кім өтірікші, өте қарсы болса, оны тура жолға салмайды. Егер Алла бала иемденуді қаласа еді, жаратқанынан қалағанын таңдар еді. Ол одан пəк. Ол Алла жалғыз, өте үстем. Көктерді, жерді шындық бойынша жаратты. Түнді күндізге  айналдырады, күндізді түнге айналдырады жəне күн мен  айды  меңгереді. Əрбірі белгілі бір мерзімге дейін жүріп тұрады. Абайлаңдар! Ол тым үстем, аса жарылқаушы.

(Зумəр, 3-5)

(Мұхаммед ғ.с.) «Жер жүзінде кезіңдер де, күнəкарлардың соңы қалай болғанын көріңдер» де. «Оларға күйінбе де, олардың айлакерліктеріне тарылма».

(Нəміл, 69-70)

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *