ҚЫСҚА МЕРЗІМДІК ЕС

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІК ЕС – түрлі мәліметтерді есте сақтағанда оларды аз уақыт аралығында қолдану мүм- кіндігін пайдаланып есте сақтай алу. Лезде қабылдаған нәрселердің бейне- сі адамның көз алдына елестеп, құла- ғына дауысы естіліп тұрғандай бола- ды. Мұндай үрдістер тұрақсыз. Де- генмен, бұл жәйттің сырттан алына- тын ақпараттарды есте сақтап, олар- ды қайта жаңғыртуда өзіндік маңы- зы бар.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *