ЕСТЕ САҚТАУ

ЕСТЕ САҚТАУ – жадқа тұту. Ес үрдістерінің бірі, жаңадан түсіп жат- қан ақпаратты жадыға енгізуді бел- гілейді. Есте сақтау динамикасын психодиагностикалау әдістемесі – адамның есте сақтауының динами- калық сипаттарын анықтауға көмек- тесетін психодиагностикалық әдіс- темелер, көбіне бұл әдістемелер адам қаншалықты тез есте сақтайтынын және ақпаратты өңдеуін анықтайды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *