ЕСКЕ ТҮСІРУ

ЕСКЕ ТҮСІРУ – көз алдына келті- ру, елестету. Еске түсіру ұзақ мерзім- ді жадынан қажет ақпарат іздеумен, қалпына келтірумен және алумен байланысты ақыл-ой әрекеті. Е.т. еске алудың ырықты нысаны ретін- де көрінеді. Ж.Аймауытов: «…еске түсіру өнері дегеніміз – ойлау өнері… Байланыстардың мәнісі – ойлау де- ген сөз», – дейді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *