ЕЛЖАНДЫЛЫҚ

ЕЛЖАНДЫЛЫҚ – тарихи тамыры терең әлеуметтік, саяси, психология- лық құбылыс. Ол ұлттардың ара- сындағы демократиялық дүниета- нымға, адамгершілікке, бөтенді жатыр- қамайтын қазақы ұлттық менталитет пен дәстүрге негізделген. Қазақ же- рін барлық ұлттардың шынайы Ота- нына айналдыру, тілін, дінін дамы- тып, өркениет жолына салатын идео- логия мен саясат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *