ДОСТЫҚ

ДОСТЫҚ – адамға, табиғатқа, жан- жануарларға көрсетілетін ізгі іс-әре- кет. Д. ынтымақпен, татулықпен не- гізделеді. Д. – адамға, табиғатқа, жан- жануарларға көрсетілетін міндеттерді өтеудің белгісі деп те түсінуге бола- ды. Д. психология ғылымында сезім түсінігімен ұштасып, сол сезімнің жо- ғары түрі ретінде қарастырылады. Адамның әртүрлі жас ерекшеліктері- не байланысты достық психологиясы И.С.Конның еңбектерінде талданған.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *