ДОНДЕРС  МОДЕЛІ

ДОНДЕРС  МОДЕЛІ  – Ф.К.Дондерс (1818-1889) голланд офтальмо- логымен шығарылған тыныстану- дың заңдылығын көрсететін тәжіри- бе. Бұл тәжірибені жасау үшін түс- сіз, аузы тар шиша алып, оған жұқа резеңке  керіп  түп  жасайды, аузына тығын арқылы түтік өткізеді. Түтіктің ыдыс ішіндегі ұшына резеңке қал- ташаны немесе құрбақа, т.б. өкпесін жалғайды. Түтікті шишаның ішіне салып тығындап, жоғарғы, сырттағы ұшын ашық қалдырады. Осыдан кейін шишаның резеңкеден жасаған түбін төмен не жоғары созса, түтік ұшындағы өкпе немесе резеңке қал- тадағы ауаның толғаны немесе шыға- рылғаны байқалады. Бұл өкпе жұмы- сының қызметін көрсетеді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *