ДАҒДЫЛАРДЫҢ АВТОМАТТАНУЫ

ДАҒДЫЛАРДЫҢ АВТОМАТТАНУЫ – адамның өзінен жүйелі жә- не саналы бақылауын қажет етпей- тін, қандай да бір күрделі әрекетті орындауға байланысты дәл және нақ- ты орындалатын әрекеттер мен реак- цияларды автоматты орындау деңге- йіне жеткізген адамның икемділік- тері мен дағдылары.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *