ГЕНЕТИКАЛЫҚ  ПСИХОЛОГИЯ

ГЕНЕТИКАЛЫҚ  ПСИХОЛОГИЯ –генетика – шығу тегі «төркіні» дегенді білдіреді. Әдетте, даму психология- сы деп аталатын терминнің жақын синонимі ретінде қолданылады. Алай- да Г.п-ға салыстырмалы психология саласы да кіреді. Г.п. көбінесе ере- сек организм мысалында қарасты- рылатын құбылыстарға негіз бола- тын даму процестерін зерттейді. Г.п. адамның  генотипімен байланысты психикалық құбылыстардың шығу тегін зерттейтін психология ғылы- мының саласы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *