ВЕРТГЕЙМЕР  МАКС

ВЕРТГЕЙМЕР  МАКС  (1880- 1943) – неміс психологі, гештальт- психологияның негізін қалап, психо- логиядағы ассоциативтік бағытты сынға алған. Сананың тұтас образ- дары (гештальттар) жекелеген сен- сорлы элементтерге бөлінбейтінін эксперимент жүзінде дәлелдеп, қабыл- даудың бірқатар заңдылықтарын аш- қан. Сондай-ақ шығармашылық ой- лау, инстинкт, музыка әуендерін қа- былдау т.б. мәселелерді зертте- ген. Негізгі еңбектері: «Гештальтпсихология мәселелері» (1910), «Продук- тивтік ойлау» (1943).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *