Келісімді сауда. Ыбырай Алтынсарин «Дүние қалай етсең табылады?»

Бөлім атауы:Сауда мен көмек:екі жақты

Келісімді сауда. Ыбырай Алтынсарин «Дүние қалай етсең табылады?»

Мектеп:

 

Күні:

Мұғалімніңаты-жөні:

 

Сынып: 10

Қатысқан оқушылар саны:

Қатыспағандар:

 

Сабақтың тақырыбы

Дүниежүзілік сауда ұйымы және Қазақстан

 

Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары (Оқубағдарламасынасілтеме)

Т10.1.3.1 оқу-кәсіби, қоғамдық-саяси, әлеуметтік-мәдени тақырыптар аясында қолданылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну;

 

Сабақтың мақсаттары

Тақырыптар аясында қолданылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну

 

Бағалау критерийлері

сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсінеді

 

Тілдік мақсаттар

 

Диалог және жазылым үшін қажетті сөз тіркестер:

Менің ойымша, меніңше, қорытындылай келе т.б.

 

Пәнаралық байланыс

Тарих, экономика

 

Жаһандық ақпарат

Дүниежүзі сауда ұйымы

 

АКТ дағдылары

ИБТ демонстрациялау мақсатында қолданылады.

 

Осыған дейін

меңгерілген білм

Сауда. Оның түрлері.

 

Сабақтыңбарысы

 

Жоспарланған сабақ кезеңдері

Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-әрекеттері

 

Дереккөздер

 

Сабақтың басы

5 мин

Өткен сабақтағы сөздерді еске түсіру. Жаңа сабақтың тақырыбын болжау. Сабақтың мақсатымен танысу.

 

 

Сабақтыңортасы

10 мин

 

 

 

Тыңдалымалды тапсырмасы.

Тақырыпқа байланысты екі пазл құрастыру беріледі. Екі сурет қиындыларының артында «Керуен» және «Көпес» сөздері жасырынылған, сол арқылы оқушылар екіге бөлініп, суретті құрастырады. 

 

«Керуен»                  «Көпес»      

 

 

Тыңдалым.

Сауда тарихы

Еуропаның сауда тарихы Испан теңізшілерінің жаңа аумақтарды ашуына байланысты дами түсті. Испан теңізшілері Солтүстік, Орталық және Оңтүстік Америкаға 1492 жылдан бері қатынай бастады. Ал португал теңізшілері 1520-1521 жылдары алғашқы болып дүнеижүзін шарлап шықты.Голланд,британ және француз теңізшілері суда жүзу тәжірибелерін Үндістан, Америка, Африка тәрізді шалғайда жатқан жерлерге баруға жұмсады.Оларға қарап Еуропа саудагерлері де қимылдай бастады. Еуропалықтар Қытайдың фарфор, Үндістанның мақта-мата бұйымдарына көп қызықты. 1498 жылы Васко да Гама Еуропадан дәмдеуіш сатып әкеле бастағанға дейін дәмдеуіш саудасымен ислам елдері айналысты. 16-ғасырға дейін Голландия тауарлардың еркін айналымына рұқсат беріп, салықсыз сауда орталығы болды.Көпестердің арасында білімділер көп кездесті.Табысқа жеткісі келген саудагер сауатты, есеп-қисапты, шет тілдерін, теңіз ісін, заңды жақсы білетін адам болуы керек еді. Өйткені сапарда көптеген қиындықтар және қауіп-қатерлермен күресуге тура келді. Ұзақ жол жүруге мәжбүр болған саудагерлер ғылымның жетіуіне, әсіресе географияның дамуына көп септігін тигізді.

 

 

Тыңдалым тапсырмасы.

Тыңдалған материал бойынша сөз тіркестерінің қиындыларын құрастыру.

 

Испан теңізшілері

Солтүстік, Орталық және Оңтүстік Америкаға 1492 жылдан бері қатынай бастады

Португал теңізшілері

1520-1521 жылдары алғашқы болып дүнеижүзін шарлап шықты

Еуропалықтар

Қытайдың фарфор, Үндістанның мақта-мата бұйымдарына көп қызықты

1498 жылы Васко да Гама Еуропадан

дәмдеуіш сатып әкеле бастаған

Табысқа жеткісі келген саудагер

сауатты, есеп-қисапты, шет тілдерін, теңіз ісін, заңды жақсы білетін адам болуы керек еді

 

Тыңдалымнан кейінгі тапсырма.

Екі топ мүшелері «Сауданың дамуы ел үшін қандай пайда әкелді?» тақырыбында дәлелді аргументтермен пікірталас жүргізеді.

 

«f» оқушылар бір-бірін «Бас бармақ» әдісімен бағалайды.

Мұғалімнен кері байланыс.

 

 

 

Сабақтыңсоңы

5 мин

Рефлексия.

Түсіндім

Сұрағым бар

Үй жұмысы:

 

 

Дифференциация – Сізоқушыларғакөбірекқолдаукөрсетуүшіннеістейсіз? Қабілетіжоғарыоқушыларғақандайтапсырмаберудікөздепотырсыз?

Бағалау  – оқушылардыңақпараттықаншалықтымеңгергенінқалайтексересіз?

Денсаулықжәнеқауіпсіздікережелерінсақтау


Дифференциациятапсырмалардытаңдау,нақтыоқушыданнәтижекүту, жекеоқушыларғақолдаукөрсету, оқушылардыңжекеерекшелігінеқарайоқуматериалдарыменресурстардыіріктеу (Гарднербойыншаарқылыкөрінуімүмкін.,

Дифференциация уақыттытиімдіпайдалануарқылысабақтыңкезкелгенкезеңіндеқолданылуымүмкін.

Бұлбөлімдісабақбарысындаоқушылардыңненіүйренгенінбағалаудыңәдістерінжазуүшінпайдаланыңыз

 

Денсаулықсақтаутехнолоиялары

Сергітусәттері мен белсендіәдістүрлері.

Осы сабақтаҚауіпсіздіктехникасыережелеріненпайдаланылатынпункттер

 

Сабақбойынша рефлексия

Оқумақсаттары/оқытумақсаттарыжүзегеасырымдыболдыма?

ОМ барлықоқушыларжеттіме?

Егержетпесе, онда неге?

Сабақтасаралаудұрысжүргізілдіме?

Сабақтыңуақытбойыншакезеңдерісақталдыма?

Сабақтанжоспарынантысөзгерістерболдымажәне неге?

Бұлбөлімдісабақтуралыойлануғақолданыңыз. Өзіңіздіңсабағыңызтуралымаңыздысұрақтарғасолжақбағаннанжауапберіңіз.

 

 

 

Жалпыбаға

 

Сәттіөткенекінәрсеніатапкөрсетіңіз (сабақберужәнеоқытуғақатысты)?

1:

 

2:

 

Қандайекінәрсесабақтыңодандажақсыөтуінеықпалынтигізереді (сабақберужәнеоқытуғақатысты)?

1:

 

2:

Осы сабақбарысындасыныпнемесежекеоқушылартуралыменіңкелесісабағымадайындалуүшінқажетболуымүмкінқандайақпараталдым?

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *