Шаянтәрізділердің экологиясы

Шаянтәрізділердің
экологиясы
Көптеген шаянтәрізділер
теңізде немесе тұщы суда ме —
кен етеді, кейбір шаян жә —
не есекқұрт секілділер құр￾лықта мекен етуге бейімдел —
ген топқа жатады. Су ша￾яндары көбінесе мұхит су￾ларында кездеседі. Көптеген
шаянтәрізділер өздігінен қоз￾ғалуға икемделгені мен, па￾разиттік жолмен күнелтетін￾дері де бар, ал ересек ұлулар
қозғалыссыз тіршілік етеді.
Олар бастарымен субстратқа
жабысып, өздігінен қозғала
алмайды. Кейбір тұқыммен
қоректенушілер судың тұзды￾лығының өзгеруіне төзімді
болып келеді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *