Жәндіктердің мекен ету орны

Жәндіктердің мекен
ету орны
Жәндіктер, негізінен, құр￾лықта тіршілік етеді. Әсіре￾се тропиктік белдеуде жән￾діктер көп. Алайда Арктика
мен Антарктиданың поляр￾лы зоналарында да полярлы
жазғы маусымда жәндіктер￾ді кездестіруге болады. Биік
тауларда да, сусыз құрғақ
шөлдерде де жәндіктер бар.
Мәселен, Оңтүстік Африка￾ның ешқандай өсімдік өспей￾тін Намиб шөлінде қоңыз￾дың бір түрі тіршілік етеді.
Үңгірлерді өзінің үйіне ай —
налдырған жәндіктер де жет —
кілікті. Қанатты жәндіктер
ауа кеңістігін де бағындыр￾ған. Судағы еріген оттегімен
тыныс алуға қабілетті жән￾діктер су астында да тіршілік
ете алады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *