Бунақденелілердің өзара байланысуы

Бунақденелілердің
өзара байланысуы
Бунақденелілердің басқа
бунақденелілермен байланы￾суының өзіндік жолдары бар.
Олар адамдар сияқты сөйлесе
алмайды ғой. Мәселен, олар
әртүрлі дыбыстар шығару
арқылы ақпарат алмасады.
Бұл дыбыстарды сол түрде
гі бунақденелілер естіп, анық —
тай алады. Бунақденелілер —
дің өзге түрлері химиялық
заттар бөліп немесе би қи￾мылына ұқсас қозғалыстар
жасау арқылы басқа бунақ￾денелілердің назарын ауда￾рады.
Бұл сигналдарды анықтау
қиынырақ. Кейбір бунақ￾денелілер жарық шығарып
тілдеседі.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *