Омыртқасыз теңіз жұлдыздары

Омыртқасыз теңіз
жұлдыздары
Теңіз жұлдызы немесе теңіз
жұлдыздарының дене піші￾ні әртүрлі. Теңіз жүлдызда￾ры мен теңіз кірпілерінде
сутүтікшелі аяқтар болады.
Ондай аяқтарда сорғыш та￾бан бар. Тікентерілілер су￾түтікшелі аяқтарымен ба￾яу жылжып, теңіз түбімен
жүре алады. Теңіз кірпілері
денесінің үстіңгі бөлігінде,
теңіз жұлдыздары тармақта￾рының ұшында қарапайым
құрылысты көзшелері бар.
Бұл көзшелерімен олар жа￾рықтың аз-көптігін ғана се￾зіне алды. Теңіз жұлдызда￾ры мен теңізкірпілері тері
желбезектері арқылы тыныс
алады.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *