Шетелдік валютадағы сауда операцияларының және қайта бағалау бойынша операциялар есебі.

Шетелдік валютадағы сауда операцияларының және қайта бағалау бойынша операциялар есебі.

  •  

Валюталық операциялармен байланысты неарықтық қызметтің  белгілі бір түрі – бұл төрелік – пайда табу мақсатында валютаны бір нарықтан сатып алу және сол нарықта оны сату. Төреліктің айтарлықтай маңызды нысаны – олардың қамтамасыз етілу икемділігін жоғарылату үшін пайыздық мөлшерлеме мен форвардтық сыйақы немесе дисконт айырмасы арасындағы қатынастарды банктер пайдаланатын және валюталық айырбас тәуекеліне ұшырамаған пайданы алу жағдайы кезіндегі пайыздық арбитраж.

«Спот» немесе «Форвард» жағдайында шетел валюталарын немесе бағалы металдарды сатып алу шартына банк қол қойған кезде келесідей шоттар корреспонденциясы жасалады:

Дебет 6405 «Банктің шетел валютасын сатып алу- сату бойынша шартты талаптары»

Кредит 6999 «Банктің шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша позициясы».

Және бір уақытта осы өткізбеден теңге эквивалентінде келесідей жазба жасалады:

Дебет   6999 «Банктің шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша позициясы»

Кредит 6905 «Банктің шетел валютасын сатып алу- сату бойынша шартты міндеттемелер».

«Спот» немесе «Форвард» жағдайында шетел валюталарын бағалы металдарды сату шартына банк қол қойған кезде, шоттар корреспонденциясы келесі түрде болады:

 Дебет   6999 «Банктің шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша позициясы»

Кредит 6905 «Банктің шетел валютасын сатып алу- сату бойынша шартты міндеттемелер».

Және бір уақытта теңгеде:

Дебет 6405 «Банктің шетел валютасын сатып алу- сату бойынша шартты талаптары»

Кредит   6999 «Банктің шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша позициясы».

Одан әрі валюта бойынша дербес шот ашылады. Валюталау күні есебінде нарықтық Валюталық күні – валюталық белгілеудің өзгеруі кезінде талаптар мен міндеттемелерді қайта бағалау жүргізіледі. Қайта бағалаудан пайда алу кезінде баланстан тыс шотта мынадай жазу жасалады:

Дебет 6405 «Банктің шетел валютасын сатып алу- сату бойынша шартты талаптары»

Кредит 6999 «Банктің шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша позициясы».

Шығын болған кезде:

Дебет  6999 «Банктің шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша позициясы»

Кредит 6405 «Банктің шетел валютасын сатып алу- сату бойынша шартты талаптары».

Баланстық шотта бір уақытта қайта бағалау сомасына келесідей жазбалар жасалады:

  • пайда сомасына:

Дебет 3560 «Мерзімді    мәміле   бойынша  қаржылық     құраларды    қайта

бағалау резерві»

            Кредит 4570 «Шетел валютас бойынша жұмсалмаған кіріс».

  • шығын сомасына:

Дебет 5570  «Шетел     валютасындағы    форвард      операцияларын    қайта

бағалаудан іске асырылмаған шығыстар»

Кредит 3560 «Мерзімді    мәміле   бойынша  қаржылық     құраларды   қайта

бағалау резерві».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *