СВОП және ОПЦИОН операцияларының есебі.

СВОП және ОПЦИОН операцияларының есебі.

  •  

 «Своп» опеарциясы – бұл «спот» және «форвард» опеарцияларының үйлесуі. «Своп» опеарциясы баланстан тыс есеп берудің бөлек дербес шотында көрсетіледі. Валюталық позицияның баланстық шотында «своп» операциялары бойынша бөлек дербес шот ашылады. Бұл шот шетел валютасының ағымдағы балансының өзгеруі кезінде қайталанбайды.

Шетел валютасындағы «своп» операциясы бойынша шартқа қол қою кезінде банк «спот» сатып алу кезінде келесі жазбаларды жүргізеді.

Дебет 6405 «Банктің шетел валютасын сатып алу- сату бойынша шартты талаптары»

Кредит 6999 «Банктің шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша позициясы»

  • және бір уақытта сатылатын валюталарға келесі жазулар жасалады:

Дебет 6999 «Банктің шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша позициясы»

Кредит 6905  «Шетел     валютасын     сатып алу- сату    бойынша      шартты

міндеттемелер».

            Сонымен бірге әрбір валюта бойынша бөлек дербес шот ашады. «Спот» сатып алу (сату) бойынша дербес есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде банк сату валютасы бойынша келесі жазба жасайды:

Дебет  6905 «Шетел     валютасын     сатып алу- сату    бойынша      шартты

міндеттемелер»

Кредит 6999 «Банктің шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша позициясы»

Және барлық уақытта сатып алу валютасында:

Дебет 6999 «Банктің шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша позициясы»

Кредит 6405 «Банктің шетел валютасын сатып алу- сату бойынша шартты талаптары». Баланстық шот бойынша келесі жазба жасалады:

-сатып алынатын валютада:

Дебет 1001, 1050

Кредит 1858

-сатылған валютада:

Дебет 1858, 2858

Кредит 1001, 1050.

Бухгалтерлік есепте опциондарды жүргізу үшін баланстық және баланстан тыс дербес шоттар ашылады.

Банк опционды сатып алу кезінде оның бағасын төлейді және келесі жазбамен рәсімдейді:

Дебет 1870 «Банктің басқа транзиттік шоттары»

Кредит 1050 «Банктің корреспонденттік есеп шоттары»

-бір уақытта талап валютасында «спот» бағамы бойынша опционнның жалпы сомасына:

Дебет 6405 «Банктің шетел валютасын сатып алу- сату бойынша шартты талаптары»

Кредит 6999 «Банктің шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша позициясы»

-және шартты міндеттеме валютасында:

Дебет 6999

Кредит 6905.

Бұдан әрі банк «спот» бойынша қайта бағалауды және ай аяғындағы «спот» және «форвард» бағамының арасындағы айырма негізінде опцион бағасын есептеу керек.

Банк опцион бойынша баланстан тыс шоттар бойынша  есеп айырысуды жүргізген кезде кері жазбалар жасалады және бір уақытта баланстық шоттар бойынша келесідей шоттар корреспонденциясы жасалады:

-валюталарды ресми сатып алған бағамынан жоғары сатқан кезде:

Дебет 1001, 1858 ,2858

Кредит 4530 «Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша кірістер»;

  • валюталарды ресми сатып алған бағамынан төмен сатқан кезде:

Дебет 1858, 2858

Кредит 1001, 4530.

Банк опционды   сатқан кезде  опцион бағасы көлемінде ақша қаражаттарын

алады және келесі жазбаларды жүргізеді:

            Дебет 1050, 2870

            Кредит 2870.

            Бір уақытта «спот» бағамы бойынша опцоинның жалпы сомасына:

            Дебет 6405

            Кредит 6999

            және шартты міндеттеме валютасында:

            Дебет 6999

            Кредит 6905.

            Банк опцион бойынша есептесу кезінде баланстан тыс шоттар бойынша кері өткізбелері жасалады, ол баланстық шот бойынша:

            -сатып алу валютасын ресми бағамынан төмен шетел валютасын сатқан кезде:

            Дебет 1001, 5530

            Кредит  1858, 2858

            -сатылған валютасн  ресми сатып алған бағамынан жоғары шетел валютасын сатып алу кезінде:

            Дебет 5530, 1858, 2858

            Кредит 1001.

 

  •  

 «Своп» опеарциясы – бұл «спот» және «форвард» опеарцияларының үйлесуі. «Своп» опеарциясы баланстан тыс есеп берудің бөлек дербес шотында көрсетіледі. Валюталық позицияның баланстық шотында «своп» операциялары бойынша бөлек дербес шот ашылады. Бұл шот шетел валютасының ағымдағы балансының өзгеруі кезінде қайталанбайды.

Шетел валютасындағы «своп» операциясы бойынша шартқа қол қою кезінде банк «спот» сатып алу кезінде келесі жазбаларды жүргізеді.

Дебет 6405 «Банктің шетел валютасын сатып алу- сату бойынша шартты талаптары»

Кредит 6999 «Банктің шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша позициясы»

  • және бір уақытта сатылатын валюталарға келесі жазулар жасалады:

Дебет 6999 «Банктің шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша позициясы»

Кредит 6905  «Шетел     валютасын     сатып алу- сату    бойынша      шартты

міндеттемелер».

            Сонымен бірге әрбір валюта бойынша бөлек дербес шот ашады. «Спот» сатып алу (сату) бойынша дербес есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде банк сату валютасы бойынша келесі жазба жасайды:

Дебет  6905 «Шетел     валютасын     сатып алу- сату    бойынша      шартты

міндеттемелер»

Кредит 6999 «Банктің шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша позициясы»

Және барлық уақытта сатып алу валютасында:

Дебет 6999 «Банктің шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша позициясы»

Кредит 6405 «Банктің шетел валютасын сатып алу- сату бойынша шартты талаптары». Баланстық шот бойынша келесі жазба жасалады:

-сатып алынатын валютада:

Дебет 1001, 1050

Кредит 1858

-сатылған валютада:

Дебет 1858, 2858

Кредит 1001, 1050.

Бухгалтерлік есепте опциондарды жүргізу үшін баланстық және баланстан тыс дербес шоттар ашылады.

Банк опционды сатып алу кезінде оның бағасын төлейді және келесі жазбамен рәсімдейді:

Дебет 1870 «Банктің басқа транзиттік шоттары»

Кредит 1050 «Банктің корреспонденттік есеп шоттары»

-бір уақытта талап валютасында «спот» бағамы бойынша опционнның жалпы сомасына:

Дебет 6405 «Банктің шетел валютасын сатып алу- сату бойынша шартты талаптары»

Кредит 6999 «Банктің шетел валютасымен жасалған мәмілелер бойынша позициясы»

-және шартты міндеттеме валютасында:

Дебет 6999

Кредит 6905.

Бұдан әрі банк «спот» бойынша қайта бағалауды және ай аяғындағы «спот» және «форвард» бағамының арасындағы айырма негізінде опцион бағасын есептеу керек.

Банк опцион бойынша баланстан тыс шоттар бойынша  есеп айырысуды жүргізген кезде кері жазбалар жасалады және бір уақытта баланстық шоттар бойынша келесідей шоттар корреспонденциясы жасалады:

-валюталарды ресми сатып алған бағамынан жоғары сатқан кезде:

Дебет 1001, 1858 ,2858

Кредит 4530 «Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша кірістер»;

  • валюталарды ресми сатып алған бағамынан төмен сатқан кезде:

Дебет 1858, 2858

Кредит 1001, 4530.

Банк опционды   сатқан кезде  опцион бағасы көлемінде ақша қаражаттарын

алады және келесі жазбаларды жүргізеді:

            Дебет 1050, 2870

            Кредит 2870.

            Бір уақытта «спот» бағамы бойынша опцоинның жалпы сомасына:

            Дебет 6405

            Кредит 6999

            және шартты міндеттеме валютасында:

            Дебет 6999

            Кредит 6905.

            Банк опцион бойынша есептесу кезінде баланстан тыс шоттар бойынша кері өткізбелері жасалады, ол баланстық шот бойынша:

            -сатып алу валютасын ресми бағамынан төмен шетел валютасын сатқан кезде:

            Дебет 1001, 5530

            Кредит  1858, 2858

            -сатылған валютасн  ресми сатып алған бағамынан жоғары шетел валютасын сатып алу кезінде:

            Дебет 5530, 1858, 2858

            Кредит 1001.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *