Қажылық амалдары

Қажылық амалдары

С: Қажылық жау қай амалдан басталады?
Ж: Ихрам киюден басталады.
С: Қай жерде ихрам киеді?
Ж: Меккеге жетпей, Миқат деп аталатын жерлер бар. Солардың бірінде ниет етіп, ихрам киеді.
С: Қажылар ихрамды қалай киеді?
Ж: Миқатқа барып жеткеннен кейін, мұрттарын қысқартып, тырнақтарын алып, күнделікті киіп жүрген киімдерін шешіп, ғүсыл құйынып, ихрам киімдерін киеді.
С: Ихрам киімі қандай болады?
Ж: Ихрам киімі екі бөліктен тұрады, біріншісі «изар», екіншісі «рида» деп аталады.
Рида белден жоғары, ал изар белден төмен болады.
С: Одан кейін не істейді?
Ж: Екі ракағат нәпіл намаз оқиды, сосын төмендегі дұғаны оқып, қажылық жасауға ниет етеді:

اPلل[هKم[ إeنlي أKرeيدK الVحPج[ فPيPسlرهK لeي وP تPقPب[لVهK مeنlي

Мағынасы: Я, Раббым! Мен қажылық өтеуге ниет етемін, маған жеңіл ете гөр және менің қажылығымды қабыл ете гөр!
С: Одан кейін не істейді?
Ж: Тәлбия айтады, яғни мына сөздерді айтады:

لPب[يVكP الل[هKم[ لPب[يVكP لPب[يVكP لP شPرeيكP لPكP لPب[يVك,P eإن[ الVحPمVدP وP النlعVمPةP لPكP وP الVمKلVكP لPكP لP شPرeيكP لPكP

С: Осы сөздердің мағынасы қандай?
Ж: Мағынасы: «Я, Аллам, мен Сенің әміріңді орындауға келдім. Сенің әміріңе бой ұсындым (2 рет). Сенің серігің жоқ, Сенің әміріңді орындау – менің борышым. Күмәнсіз, барлық мадақ Саған тән және жалпы иелік пен нығмет Сенікі. Сенің еш серігің жоқ».
С: Осы тәлбияны айтқаннан кейін қандай амалды істейді?
Ж: Осы тәлбияны айту арқылы қажылық амалына кіріседі. Енді бұл кісіні құрбан айт күндерінде ихрамнан шыққанша «мухрим» деп атайды. Мухрим күйінде Мекке қаласына кіреді.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *