Куәлік сөзі

Куәлік сөзі

أPشVهPدK PأنV لPا إeلهP إeل[ا الK وP أPشVهPدK Pأن[ مKحPم[دZا عPبVدKهK وP رPسKولKهK

Транскрипциясы: Әшһәду ән лә иләһа илләллаһу уә әшһәду әннә Мұхаммәдән абдуһу уә расулүһу
Мағынасы: Шын көңілмен Алладан басқа ешбір құлшылық жасауға лайық құдай жоқтығына және Мұхаммед Алланың құлы және адамдарға дін үйрету үшін жіберген елшісі екендігіне куәлік беремін.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *