Өндірісті монтаждық жұмыстарға дайындау

 

Дәріс сабағының құрылымы:
1. Автоматтандыру жүйе монтажы
2. Күрделі емес нысандарды автоматтандыру
Өндірісті монтаждау жұмысы үшін қажетті жұмыс құжатына өндірістің жұмыс жобасы жатады. Ол автоматтандыру жүйесін монтаждау бойынша жұмыс технологиясын және оны ұйымдастыруды, сонымен қатар оперативті жобалауды, бақылауды және тіркеуді анықтайды. Жоба жұмысты орындау уақытының кешенді желілік графигінен (немесе календарлық жоспар), күрделі жұмыстарға жаңа жобамен орындалатын технологиялық картадан, еңбекті қорғау шешімінен, техника қауіпсіздігінен тұрады.
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:
1. Монтаждау жұмыстарын орындау графигін кім құрады?
2. Автоматтандыру нысанының жөндеу жұмыстарын кім орындайды?
3. Монтаждау жұмыстарының өндірістік құрылымы?

Ұсынылатын әдебиет:
1. Агафонова В.В. Интерфейсы информационных систем в экономике. — М.: Финансы и статистика, 2003.
2. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения информационных систем: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2000.
3. Попов В.М., Маршавин Р.А., Ляпунов С.И. Глобальный бизнес и информационные технологии / Под ред. В.М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 2001.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *