Құралдық қолдау

Құралдық қолдау
Дәріс сабағының құрылымы:
1. Қолданушы интерфейсын жасау тәсілдері.
2. МББЖ Visual FoxPro, визуалды, нысандық-негізделген программалауларды Delph қолданып, қолданушы интерфейсын құру.
Бұл дәрісте Microsoft Office (Excel, Access, PowerPoint) қосымшаларында Visual Basic for Application көмегімен қолданушы интерфейстерін жасау қарастырылады. МББЖ Visual FoxPro, визуалды, нысандық-негізделген программалауларды Delph қолданып құру.
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:
1. Қолданушы интерфейсын жасау тәсілдерін ата.
2. МББЖ Visual FoxPro, визуалды, нысандық-негізделген программалауларды Delph қолданып, қолданушы интерфейсын қалай құруға болады?
3. Интеллектуалды интерфейс: ұғымы, ерекшеліктері, қолданылуы.
4. Аппараттық интерфейс: ұғымы, ерекшеліктері, қолданылуы.
5. WIMP-интерфейстер туралы ұғым?

Ұсынылатын әдебиет:
1. Агафонова В.В. Интерфейсы информационных систем в экономике. — М.: Финансы и статистика, 2003.
2. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения информационных систем: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2000.
3. Попов В.М., Маршавин Р.А., Ляпунов С.И. Глобальный бизнес и информационные технологии / Под ред. В.М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 2001

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *