Монтаждау кезінде пайдаланылатын материалдар мен қажетті құралдар

Монтаждау кезінде пайдаланылатын материалдар мен қажетті құралдар.

Дәріс сабағының құрылымы:
1. Электроизоляционды материалдар
2. Кабельдер, орнату сымдары және шнурлар.
3. Сымдар мен кабельдерді бөлуге, дәйектеуге, пайклеуге арналған аспаптар мен жабдықтар
Электромонтаждық жұмыстарды жасау кезінде әртүрлі электроизоляционды материалдар мен бұйымдар пайдаланылады. Сымдар деп пайдаланылуына және эксплуатациясына байланысты біреуі изолирленбеген және біреуі неғұрлым изолирленген жиланы айтады. Шнур деп екі немесе оданда көп иілгіш изолирленген жиланы айтады, олар эксплуатациясына байланысты сырты металдан болмауы мүмкін. Сымдар пластмассадан, талшықтан, қабықшадан (пленка) және резиналы изоляциядан жасалады.
Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:
1.Монтаждау кезінде пайдаланылатын қара және түсті металлдардан жасалған сортаментті ата?
2.Монтаждау кезінде қандай бекіту бұйымдары пайдаланылады?
3. Монтаждау кезінде қандай лактау бояу материалдары пайдаланылады?
4.Кабельдік муфталарды құюға қандай материалдар пайдаланылады?

Ұсынылатын әдебиет:
1. Агафонова В.В. Интерфейсы информационных систем в экономике. — М.: Финансы и статистика, 2003.
2. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения информационных систем: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2000.
3. Попов В.М., Маршавин Р.А., Ляпунов С.И. Глобальный бизнес и информационные технологии / Под ред. В.М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 2001.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *